Onze projecten

City deal amsterdam

De Amsterdamse grachten, werkterrein van de City Deal

De City Deal is een samenwerking tussen Vattenfall, het Afval Energie Bedrijf, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Alliander en de Gemeente Amsterdam. Otto Barten heeft hiervoor modelleer-berekeningen uitgevoerd die tot een business case hebben geleid, met als einddoel om Amsterdam compleet van het gas af te krijgen in 2050.

vesta-mais verbetertraject

Otto Barten heeft samen met Ecorys, het Planbureau voor de Leefomgeving, en Object Vision gewerkt aan een verbetertraject voor het Vesta-MAIS model. Doelen hierbij waren onder andere het overzichtelijker en bruikbaarder maken van dit open source model.

woningcorporaties amsterdam

Amsterdam, overzicht van alle panden in het bezit van woningcorporaties met een voldoende kleine afstand tot bestaand warmtenet

Voor de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties heeft Otto Barten uitgerekend wat de kosten zouden zijn van het op stadswarmte aansluiten van al hun panden binnen een bepaalde afstand tot bestaand warmtenet.

Ook voor dit soort specifieke vragen zijn de modellen van Otto Barten zeer geschikt!

Uitbreidingsplan stadswarmte arnhem-nijmegen

Model uitkomst van Otto Barten Warmtetransitie-advies met gebouwen in Arnhem-Nijmegen die van gas af en op stadswarmte gaan

Voor de regio Arnhem-Nijmegen heeft Otto Barten een modelleertechniek opgesteld voor Vattenfall, waarin warmtevraag, eigenaar en locatie op pandniveau gekoppeld werden. Aan de hand van deze koppeling heeft Vattenfall panden geselecteerd die optimaal op stadswarmte aangesloten konden worden.

Ook werd de informatie makkelijk inzichtelijk gemaakt in een webviewer.

warmtetransitieadvies gemeente tiel

Overzichtskaart van Tiel waarin geothermie en restwarmtebronnen staan aangegeven

Voor de gemeente Tiel heeft Otto Barten een compleet overzicht gemaakt van alle opties om van gas af te gaan op CBS buurt-niveau. Meegenomen zijn onder andere warmtepompopties, geothermie, WKO en restwarmte.

smart grids in de slimme stad voor groenlinks

Voor de publicatie ”Handvest voor de slimme stad”, uitgegeven door het Wetenschappelijk bureau van GroenLinks, heeft Otto Barten het artikel “Smart grids in de slimme stad” geschreven. Daarin is een visie op smart grids uiteengezet binnen het kader van de energietransitie, met oog voor privacy en beleidsadvies voor overheden.

Mogelijkheden geothermie voor vattenfall

logo vattenfall nuon

Voor Vattenfall heeft Otto Barten een kaart gemaakt van de CBS buurten in Nederland die het meest geschikt zijn om geothermie in te zetten voor warmtenetten.